Pædagogik

Tilbage til bogkategorier

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å
Forfatter
Titel
Forlag
Årstal
Bemærkninger
Pris kr.
Bestil pr. mail
Andersen og Finn Lambert, Sv. Ellehammer
Specialpædagogik almene synspunkter 1
Gyldendals pæd. bib.
1972
25,00
Bestil
Aspel, Gudrun m.fl. (red.)
Pædagogiske perspektiver
Gad
1963
Belyst gennem Anne Marie Nørvigs person og samtid
40,00
Bestil
Blegvad, Britt-Mari
Brikker i et spil eller: Om behandling på institut
Gyldendals pæd. bib.
1972
50,00
Bestil
Christensen, Vagn
Socialmedicinsk grundbog
Gyldendal
1981
20,00
Bestil
Cornelius, Hans og Karsten Schnack (red.)
Voksenpædagogisk opslagsbog
Christian Ejler
1999
2.udg. Orig. kartonbind. 342 sider
100,00
Bestil
Diderichsen, Birgitte
Den 0-3 årige samfundsborger
Hans Reitzel
1976
25,00
Bestil
Frank, Inger
Undervisning af hjerneskadede børn
Gyldendal
1970
Hft.
35,00
Bestil
Geertsen, Leif og Liselotte Taarup
Differentiering i skolen
Gyldendal
1971
Hft.
60,00
Bestil
Goldbach, Ib og Spæt Henriksen (red.)
Pædagogiske perspektiver. Pædagogisk-filosofiske studier
Gyldendal
1978
1.udg. Hft. 113 sider. Navn på titelblad
40,00
Bestil
Gottschalch m-fl., Wilfried
Socialisationsprocesser. Materiale - problemer - kritik
Paludan
1978
1.udg. Hft. 190 sider
75,00
Bestil
Hansen, Hans
Ingen ta'r skade af et par flade
Høst & Søn
1985
Hft.
40,00
Bestil
Haubro, Henrik
Rumæniens børn. Fortællingen om et projekt
Grumløse
1995
Hft. Tværformat. Illustreret m. fotos i s/h og farve. 160 sider
75,00
Bestil
Heerup, Estrid
Musikken - en del af barnet
Gyldendal
1980
1.udg. Hft. Små brugsspor
75,00
Bestil
Hjort, Katrin
En helt anden virkelighed
Roskilde Universitet
1999
40,00
Bestil
Holm, Per m.fl.
Liv og kvalitet. I omsorg og pædagogik
Systime
1997
Hft. 221 sider
75,00
Bestil
Hård af Segerstad, Helene og Alger Klasson/Ulla Tebelius
Voksenpædagogik -at iscenesætte voksnes læring
Klim
1999
1.udg. Hft. 142 sider
75,00
Bestil
Israel, Joachim
Sociologisk grundbog
Gyldendals Bogklub
1978
Hft.
75,00
Bestil
Israel, Joachim
Sociologisk grundbog 1-2
Gyldendal
1976
Hft.
75,00
Bestil
James, Muriel og Dorothy Jongeward
Født vinder
Borgen
1976
Hft. Navn på titelblad
30,00
Bestil
Jensen, Poul Erik m.fl.
Skoleliv - pigeliv
Unge pædagoger
1984
25,00
Bestil
Jensen, Reimer og Rona Petersen
Observationsundervisning
Gyldendal
1974
Hft.
35,00
Bestil
Jerlang, Espen og Jesper
Socialisering og habitus
Munksgaard
1997
3.opl. Hft. 523 sider. Første 50 sider med indstregninger med grøn markør
100,00
Bestil
Jerlang, Espen og Jesper
Socialisering og habitus
Gyldendal
2000
6.opl. Hft. 523 sider. Navn på friblad. Indstregninger med blyant. Let plettet
75,00
Bestil
Jordal, Jytte
Tilegnelse af sprog med kommunikation som udgangsp
Special-pædagogisk
1989
30,00
Bestil
Jørgensen, Carsten
Refleksioner over kultur- og aktivitetsfag i pædag
Psika
1996
35,00
Bestil
Koch, Karl
Løb, spring og kast i de yngste klasser
Borgen
1971
Hft.
30,00
Bestil
Kristensen, Hans Jørgen
Pædagogik - teori i praksis. Skolen i 90'erne
Gyldendal
1993
1.udg. 3.oplag. Hft. 211 sider. Navn på titelblad
50,00
Bestil
Kärrby, Gunni
Kvalitet i pædagogisk arbejde med børn
Børn & Unge
1993
1.udg. Hft. 130 sider. Navn på titelblad
40,00
Bestil
Leigaard og Jo Leunbach, Anette
Hvad med børnene
Socialpolitisk
1997
40,00
Bestil
Madsen m. fl. (red.), Jørgen Bech
Om unge - Aspekter af ungdomsproblematik
Gyldendal
1978
50,00
Bestil
Mik-Meyer, Nanna
Dømt til personlig udvikling
Hans Reitzel
2004
1.udg. Hft. Forlagsstempel på friblad. 206 sider
100,00
Bestil
Mortensen m. fl., Arne
Pædagogik, magt og teknologi
Gyldendals pæd. bib.
1984
30,00
Bestil
Munksgaard, Knud
Unges livssyn
Gyldendals pæd. bib.
1984
40,00
Bestil
Neill, A. S.
Summerhillskolen. Et forsøg på en dybtgående løsning af børneopdragelsens problem
Hans Reitzel
1972
8.oplag. Paperback. 294 sider
50,00
Bestil
Poulsgaard, Kirsten og Ole V. Rasmussen (red.)
Børnehaven kritiske arbejdspapirer 1-2
Pædagogstuderendes Lands.
1975
30,00
Bestil
Rasborg, Finn m. fl.
Målanalyse og målvurdering
Munksgaard
1971
Hft.
40,00
Bestil
Rasborg, Finn m. fl.
Pædagogiske mål
Munksgaard
1971
Hft.
30,00
Bestil
Rasmussen, H. Chr.
Døgninstitutioner
Gyldendals pæd. bib.
1970
40,00
Bestil
Rasmussen, Kim og Søren Smidt
Spor af børns institutionsliv. Unges beretninger og erindringer om livet i børnehaven
Pædagogisk Bogklub
2001
Hft. 238 sider
75,00
Bestil
Rifbjerg, Sofie
Træk af den moderne opdragelseshistorie
Gyldendals pæd. bib.
1974
30,00
Bestil
Saugstad, Tone og Tuth Mach-Zagal
Sundhedspædagogik for praktikere
Gyldendals Bogklubber
2003
Hft. 214 sider. Navn på friblad
75,00
Bestil
Scheffer, Israel
Pædagogikkens sprog
Gjellerup
1974
30,00
Bestil
Schutz, Alfred
Hverdagslivets sociologi
Hans Reitzel
1975
1.udg. Hft. 193 sider
100,00
Bestil
Sjöblom, Kerstin
Trives børn i vuggestuer?
Munksgaard
1976
30,00
Bestil
Smidt, Søren og Henning Kopart
Iagttagelse og fortælling
Børn & Unge
1998
1.udg. Hft. Navn på friblad. 178 sider
85,00
Bestil
Spelling, Kaj
Intelligens og miljø
Gad
1970
M. indstregninger
25,00
Bestil
Spelling, Kaj
Intelligens og miljø
Gad
1972
Hft.
40,00
Bestil
Stjerne og Finn Sørensen, Carl (red.)
Tekster til pædagogik og undervisningslære
Gyldendal
1976
Bind 1-2
75,00
Bestil
Striib, Andreas
Undervisning
Klim
1997
60,00
Bestil
Stybe, Vibeke
Børnespejl
Gyldendals pæd. bib.
1969
25,00
Bestil
Næste side Sidste side

Tilbage til bogkategorier

  Emne nr. 1 til 50 af 58